Stichting Limburg Film Office gevestigd aan Stationsplein 5, Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Limburg Film Office
Stationsplein 5
6411 NE Heerlen
info@screentalent.eu

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Limburg Film Office verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een (aanvraag)formulier in te vullen

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– IP-adres, Internetbrowser en apparaat type

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@screentalent.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Limburg Film Office verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om je per brief(post) te informeren

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Limburg Film Office neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Limburg Film Office tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Limburg Film Office bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • IP-Adres > 1 maand > technisch functioneren van website
  • ANW- en overige persoonsgegevens/bedrijfsgegevens > tot 2 jaar na oplevering van de gevraagde materialen bij oplevering > uitvoering van de dienstverlening en verantwoording aan controlerende, wettelijke instanties

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Limburg Film Office verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Limburg Film Office en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@limnurgfilmoffice.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Limburg Film Office neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@screentalent.eu

COOKIES, OR SIMILAR TECHNIQUES, THAT WE USE

Screentalent Europe uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you visit this website for the first time. Screentalent Europe uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferences are remembered. These cookies are also used to make sure the website works properly and to optimize it. In addition, we place cookies that track your surfing behaviour so that we can offer you tailor-made content and advertisements.

You can opt out of cookies by configuring your internet browser so that it does not store any more cookies. In addition, you can delete all information that has previously been stored using your browser settings.

For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies are also placed on this website by third parties. These are for example advertisers and/or social media companies. Below an overview:

Cookie: Google Analytics

Name: _utma

Function: Analytical cookie that measures website visits

Storage period: 2 years

You can opt out of Google cookies via this link.